Jura‎ > ‎

kontanthjælp

Gældende lovgivning.

LOVGRUNDLAG:

Gældende lov

Aktivlov §§ 1-6

Aktivlov §§ 11-41

Aktivlov §§ 88-90

Aktivlov § 97

Retssikkerhedslov § 5 a

Gældseftergivelseslov §§ 16 f-18

Kontanthjælp kan søges af personer, der kommer ud for en social begivenhed. fx skilsmisse, tab af forsørger, langvarig sygdom eller arbejdsløshed.

Betingelser:- at man er ude af stand til at forsørge sig selv og sin familie- at man ikke kan få dækket behovet gennem andre ydelser- at man er indstillet på at påtage sig et rimeligt tilbud om arbejde, medmindre sygdom udelukker dette.

Voksne borgere har forsørgelsespligt over for:- ægtefælle- registreret partner- egne børn under 18 år, forudsat, at barnet ikke selv har ansvar for at forsørge ægtefælle eller børn.

 Om 225 timers reglen

Med loven indføres et skærpet rådighedskrav, ellers bliver den samlede hjælp nedsat, Kontanthjælpsloftet kaldes det.

Det betyder at: hver ægtefælle i et ægtepar og ugifte personer skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde for ikke at få nedsat hjælpen.

Kontanthjælpsloft

"§ 25 c. Overstiger den beregnede hjælp efter § 25 b, stk. 5, de beløb, der er nævnt i § 25 b, stk. 1-4, nedsættes den samlede hjælp med det overskydende beløb.

Stk. 2. Nedsættelsen af hjælpen foretages først fuldt ud i den særlige støtte efter § 34 og herefter i boligstøtten, således som den indgår i beregningen."


uddybes i vejledningen som du kan læse

Her

Besiddelse af formue udelukker som hovedregel kontanthjælp.

Dog kan bortses fra formue på 10.000 kr. pr. person. For ægtepar ses bort fra 20.000 kr. i alt, uanset hvem der ejer formuen.

Er man i besiddelse af kapitalpension eller anden form for pensionsordning, der kan tilbagekøbes, kan denne bevares de første 6 mdr. af hjælpsperioden.

Der ses bort fra kapitalpensioner på op til 50.000 kr. før afgift.


Er man i besiddelse af opsparing, der skal anvendes til et bestemt formål, fx uddannelse eller betaling af bolig, kan kommunen beslutte, at der bortses fra formuen.


Du finder aktivloven

Her


Comments