Jura‎ > ‎

Førtidspension

Lovgrundlaget ligger i Pensionsloven.

Det er muligt at søge førtidspension, hvis man som borger ønsker det. Det bliver så på det vi kalder "det foreliggende grundlag"(§ 17 stk. 2)
Hvilket betyder at ansøgningen baseres på de oplysninger der allerede ligger i din sag.
Altså ikke nye læge papirer ect. 

MEN: for at få bevilget førtidspension skal der ret meget til. det beskrives i

§ 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension efter stk. 1 eller 2,

1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og

2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Lov om social pension

Comments