Jura‎ > ‎

beskæftigelse

Socialt frikort, her en mulighed for nogen. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209805

Da det er en meget fyldig lovgivning på dette område har jeg valgt at opliste de love,der berøre de fleste ledige borgere,

 Herunder hører job med løntilskud, aktivering og revalidering fleksjob ect. samt at vedhæfte et link til beskæftigelsesindsatsloven.

Lovgrundlag:

Gældende lovgivning

herunder:

Beskæftigelsesansvarslov §§ 1-80

Beskæftigelsesindsatslov §§ 1-135


Arbejdsløshedsforsikringslov §§ 52 a-65

Arbejdsløshedsforsikringslov §§ 85 c-87 a

Arbejdsløshedsforsikringslov §§ 93-96

Arbejdsløshedsforsikringslov §§ 98-102

Aktivlov § 10

Aktivlov §§ 13-13 c

Aktivlov §§ 39-41

beskæftigelsesindsatsloven finder du 

her

ny gældende fra 1 januar 2020

finder du her

Comments