Jura‎ > ‎

§ 54 støtte til forældre med anbragt barn

Hvis du/I er forældre til et anbragt barn, både frivilligt og tvangsanbragt er I berettiget til en § 54 støtte.
navnet kommer af den § i Serviceloven der giver denne ret.

Man kan selv vælge sin støtte, men ansættelse og aflønning står kommunen for, det er med andre ord gratis at have en sådan støtte.
Socialjungle er en af de mange der yder denne rådgivning.

Jeg møder tit forældre som er bekymrede for, at det er endnu en "kommunal medarbejder"" 
Men § 54 støtten er uvildig og har til formål at hjælpe jer som forældre igennem den vanskelige situation, det er at have et barn anbragt.
Der er tavshedes pligt, også overfor kommunens ansatte. medmindre I ønsker at støtten skal fremføre noget.
Det er muligt at have støtten med til alle møder som støtte og bisidder. Råd og vejledning er naturligvis også en del af dette § 54.

Med andre ord: En § 54 støtte er en person der varetage jeres interesser.
link til servicelovens kap 11 om særlig støtte til børn og unge:§ 54. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7.

Stk. 2. Under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om støtte til forældrene efter stk. 1, efter § 52, stk. 3, eller efter anden lovgivning. Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en særskilt plan for støtten til forældrene.


Comments