idegrundlag

Formålet med Socialjungle er:
At vejlede og rådgive borgere omkring sociale spørgsmål og sociale sager.

Det er vigtigt for Socialjungle, at holde udgifterne på et lavt niveau således at flest mulige vil kunne benytte sig af denne mulighed for at få hjælp.
Vi tror på: 
At mennesker er unikke, at de har ret til en ordentlig behandling i det sociale system.
Vi oplever: 
At lovkomplekset på området desværre mange gange gør det vanskeligt for borgere og virksomheder at kende deres rettigheder og pligter.

Socialjungle er
  •  et enkeltmandsfirma.
  • har tilknyttet et sparrings udvalg (bestyrelse) Dette udvalg har en rådgivende funktion, men ikke beslutningskompetence.
  • Formålet med udvalget er at have et netværk af kompetente kollegaer således at Socialjungle er bedst muligt "klædt på" til opgaverne. Udvalget består af socialrådgivere og andre med kendskab til det sociale område, hver med deres speciale.
  • Alle personer der er tilknyttet Socialjungle har tavshedspligt efter straffelovens § 152.


Comments