Baggrund‎ > ‎

Personen bag socialjungle

 
1 marts 2012

Jeg hedder Lone Jensen, jeg er 58 år .jeg er gift på 31 ènde år 
Vi har 2 voksne drenge.
Vi bor i det dejlige Midtjylland ca. 20 km syd for Randers.

Jeg er uddannet socialrådgiver (Bachelor i socialt arbejde). Jeg har altid haft interesse for mennesker og for det sociale arbejde, 
men har lavet meget andet før jeg valgte at læse videre.


Vejledning og hjælp til borgeren i forbindelse med hans/hendes sociale sag, har for mig altid været en kerneydelse for socialrådgiveren,
men grundet den opdelte forvaltning, tidspresset og kontrolfunktionen som rådgiverne har fået, lykkes det ikke altid.

Jeg har derfor startet denne lille virksomhed, netop med dette mål at rådgive og vejlede borgerne.
Hvordan er det gået indtil nu? 

Socialjungle har eksisteret siden marts 2012. 
Vi har i de forgangne 8 år hjulpet borgere med mange forskelligartede problemstillinger.

Hjælp i sager i jobcentre: Sygedagpenge, revalidering, flexjob og pensioner 

sager i børn og familie: anbringelser, samvær, tabt arbejdsfortjeneste ect. Støtte undervejs i processen 
Aflastning, bisidder 
Jeg arbejder også som § 54 støtte til forældre med anbragte børn. børn med særlige behov.


Hjælp til handicappede: BPA borgerstyret personlig hjælper, STU, hjælp til psykisk syge borger, mv.

Jeg har været behjælpelig med alle dele af processerne, herunder er der naturligvis også udarbejdet en hel del klager til Ankestyrelsen.

Resultaterne 
har været overvejende positive, således er alle de sager vi har haft i rehabiliteringsteams med oplæg til pension eller flexjob endt sådan.
Vi har hjulpet forældre med mere samvær, herunder hjemmebesøg. Har assisteret en borger for at få genetableret BPA ordning, fået tilkendt BPA til anden borger.
Søgt tabt arbejdsfortjeneste for en del borgere og hjulpet med ansøgninger til så forskellige ting som medicin, handicapbil, tabt arbejdsfortjeneste 
samt mange andre spændende opgaver. 
Jeg er meget ofte bisidder i en sag, (indimellem partsrep) hvor jeg har haft den positiv oplevelse at kunne støtte kommunikationen mellem borger og rådgiver.
Det har således været yderst spændende at få lov at være behjælpelig med at få en ordentlig behandling og den hjælp og støtte som borgerne er berettiget til.

 Fremtiden:
Vi fortsætter naturligvis vores arbejde med at yde hjælp og støtte som vi har gjort de sidste 8 år.
Og fra 2019 er vi også at finde på Skolebakken 7 i Aarhus hvor vi glæder os meget til at være en del af Develoop.
Her vil jeg også kunne tilbyde møder til mine kunder fra Aarhus og omegn.
 
Comments